Uitschrijven

Uitschrijven

U kunt uzelf uitschrijven bij onze praktijk via onderstaand formulier. 

Download uitschrijfformulier

U kunt het uitschrijfformulier afgeven bij de praktijk of doormailen naar:

 

Het is voor een huisarts niet toegestaan om zonder toestemming medische gegevens over te dragen aan een andere huisarts. Volgens richtlijn van artsenorganisatie KNMG dient ieder gezinslid van 12 jaar en ouder zelf toestemming te geven. Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat de ouders/voogd toestemming geven.