Klachtenprocedure

Ook in onze huisartsenpraktijk lopen zaken soms anders dan bedoeld en maken we ondanks onze beste inspanningen soms fouten.

Heeft u een vraag of een klacht dan willen wij U aanmoedigen ons hierop te wijzen, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan en wij ervan kunnen leren. Bij voorkeur ontvangen wij uw klachten of verbeterpunt schriftelijk. U kunt een formulier ophalen en inleveren bij de balie van de assistente.

Is dit lastig voor U of komt U er met ons niet uit, dan kunt U een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris benaderen. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.


Huisartsenpraktijk Habets 2019 | Alle Rechten Voorbehouden | Powered by Dionacle